sherpa sewa kendra
उदेशय तथा कार्य योजना

शेर्पा सेवा केन्द्र शेर्पाहरुको धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, दर्शण आदिको अध्ययन अनुसन्धन, संरक्षण, पर्वद्धन गर्ने मुख्य उद्धेश्यको साथ स्थापित एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यस संस्थाको उद्धेश्य यस प्रकार छन् ।
 शेर्पा समुदायमा प्रथामिक तथा जनस्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने
 शेर्पा जातीको निधन हुदाँ गुम्वा तथा धार्मिक परम्परा अनुसार आवश्यक अन्य सेवा प्रदान गर्ने
 एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने
 शेर्पा जातीको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाजको अध्ययन अनुसन्धन ,संरक्षण र पर्वद्धन गर्ने
 मानसिक तथा अध्यात्मिक शान्तिको लागि बुद्ध मार्गा अनुसरण गर्न सहयोग गर्ने
 वार्षिक ल्हप्सो तथा शेर्पा परम्परा अनसारको कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्ने