sherpa sewa kendra
सल्लाहकार समिति

        यस समितिमा कार्यसमितिलाई सल्लाह सुझाव दिन विभिन्न विधामा ख्याती प्राप्त १३ जना सदस्यहरु मनोनित गरिन्छ । हाल यस संस्थाको सल्लाहकारहरुको नामावली र सम्र्पक निम्नानुसार छन ।

 

 
शेर्पा सेवा केन्द्रको सल्लाहकारहरुको नामावली
 
 
 
 
 
 

सि।नं

पद

नाम

ठेगाना

सल्लाहकार

सोनाम ग्याल्छेन शेर्पा(पिनासा)

सोलु

सल्लाहकार

सोनाम छिरीङ शेर्पा(युल्कोङमा)

सोलुखुम्बु

सल्लाहकार

आङ छिरीङ शेर्पा(लामा)

रामेछाप

सल्लाहकार

जिप छिरीङ शेर्पा(लामा)

दोलखा

सल्लाहकार

खेम्पो ङावाङ लुन्डुप शेर्पा(टाक्तोक)

दोलखा

सल्लाहकार

पेमा शेर्पा(लामा)

दोलखा

सल्लाहकार

पेम्बा शेर्पा(लामा)

रामेछाप

सल्लाहकार

आङ काजी शेर्पा किषान(च्यावा)

सोलुखुम्बु

सल्लाहकार

ङिमायाङजी शेर्पा(छुशेर्पा)

सोलुखुम्बु

१०

सल्लाहकार

डोमा शेर्पा(खम्बाचे)

सोलुखुम्बु

११

सल्लाहकार

फुरी शेर्पा(पिनासा)

सोलुखुम्बु

१२

सल्लाहकार

आङ दोर्जी शेर्पा(गोर्जा )

ओखलढुंगा

१३

सल्लाहकार

पासाङ शेर्पा(सलाका)

सिन्धुपाल्चोक

१४

सल्लाहकार

पासाङ शेर्पा

छगाम, सिन्धुपाल्चोक