sherpa sewa kendra
स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कार

               विश्वको सर्वोच शिखर सगरमाथाको सफल आरोहन गर्ने प्रथम नेपाली सहाशी महिला स्व. पासाङ ल्हमु शेर्पाले नेपाल र नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउनु भएको छ । उहाँको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै उहाँको सम्झानामा शेर्पा सेवा केन्द्रले स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको स्थापना गरेको हो । प्रत्येक वर्ष एस.एल.सी मा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल ३ जना शेर्पा विद्यार्थीहरुलाई स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारद्धारा पुरस्कृत गरिदै आईरहेको छ ।

स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको लागि शेर्पा सेवा केन्द्रद्धारा जारी गरिएको सूचना भित्र निम्न आवश्यक कागजत सहित निवेदन पेश गर्नु पर्दछ ।
एस. एल सी उतिर्ण को मार्कसिट र सम्बन्धि विद्यालयको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
निवेदन साथ दुई प्रति पासर्पोट साइजको फोटो

शेर्पा केन्द्र द्धारा प्रदान गरिने स्वर्गीय पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारका प्राप्त गर्न सफल शेर्पा विद्यार्थीहरुको नामावली निम्नप्रकार छन ।

२०५१सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री सोनाम छिन्जुम शेर्पा

खुम्जुङ सोलुखुम्बु

५४६

प्रथम

श्री साङ्गे लामा

श्यामा दोलखा

५४३

द्धितिय

श्री ल्हक्पा लामा

सल्लेरी७,सोलुखुम्बु

४७८

तृतीय

 

२०५२सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

श्री पासाङ शेर्पा

गोली सोलुखुम्बु

५६७

प्रथम

सुश्री आङ मायाँ शेर्पा

लुक्ला, सोलुखुम्बु

५३६

द्धितिय

श्री फुर्वा देण्डि शेर्पा

खुम्जुङ,सोलुखुम्बु

४३८

तृतीय


२०५३सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु 

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

श्री फुदोर्जी शेर्पा

फाप्लु सोलुखुम्बु

५६६

प्रथम

श्री दावा लामा

फाप्लु सोलुखुम्बु

५६१

द्धितिय

सुश्री छिरिङ शेर्पा

खुम्जुङ,सोलुखुम्बु

४७८

तृतीय

 

२०५४सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

श्री सोनाम छिरिङ शेर्पा

मपुङ सोलुखुम्बु

५७२

प्रथम

नावाङ्ग दोर्जी शेर्पा

खुम्जुङ, सोलुखुम्बु

५०४

द्धितिय

मिङमा तेन्जिङ शेर्पा

खुम्जुङ, सोलुखुम्बु

४९८

तृतीय

 

२०५५सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सोनाम दोर्जे शेर्पा

लोधिङ सोलुखुम्बु

५७२

प्रथम

ल्हक्पा साङ्गे शेर्पा

फेरा, सोलुखुम्बु

५३०

द्धितिय

गेलु शेर्पा

फाप्लु, सोलुखुम्बु

५२५

तृतीय


२०५६
सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री आङ जाङमु लामा

डिल्लीबजार

५८७

प्रथम

सुश्री आङ डोमा शेर्पा

आरुवारी जोरपाटी

५८१

द्धितिय

श्री पेम्वा छिरिङ लामा

बुढानिलकण्ठ

५६४

तृतीय

 

२०५७सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री डोमा छिरिङ शेर्पा

तामाखानी सोलु

६१२

प्रथम

सुश्री आङ डोमा शेर्पा

बौद्ध रामनगर

६०५

द्धितिय

ल्हक्पा शेर्पा

बत्तीसपुतली

५९५

तृतीय

 

२०५८सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री निमी लामा शेर्पा

रामेछाप वाम्तीभण्डार

६६५

प्रथम

सुश्री पासाङ शेर्पा

संखुवासभा बेशीगाऊँ

६६०

द्धितिय

सुश्री निमा याङजी शेर्पा

दोलखा सुस्मा क्षमापती टुसाल

६५६

तृतीय

 

२०५९सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

टासी छयोग्याल शेर्पा

टाक्सिन्धु सोलुखुम्वु

६४९

प्रथम

मिङमा छिरी शेर्पा

थामे, सोलुखुम्बु

६३९

द्धितिय

देण्डी शेर्पा

रामेछाप वाम्तीभण्डार

६१६

तृतीय


२०६०सालको
स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

7]ufgf

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

 छिरिङ लामा शेर्पा

 

६६८

प्रथम

दावा फुरी शेर्पा

 

६६६

द्धितिय

सुश्री साङ्गे डोमा शेर्पा

 

६४४

तृतीय

 

२०६१सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

तोन्पाल शेर्पा

दोलखा चंखु

७००

प्रथम

सुश्री कल्पना शेर्पा

खुम्जुङ, सोलुखुम्बु

६३६

द्धितिय

क्षितिज शेर्पा

चौरीखर्क, सोलुखुम्बु

६३१

तृतीय

 

२०६२सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

नोर्बू छिरिङ शेर्पा

नाम्चे ,सोलुखुम्बु

६५६

प्रथम

फुर्निमा शेर्पा

दोलखा गौरीशंखर

६३८

द्धितिय

सुश्री टाशी शेर्पा

काकु मेरा ,सोलुखुम्बु

६८२

तृतीय

 

२०६३सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

निमा शेर्पा

ओखलढुङ्गा खिजिफलाटे

७१०

प्रथम

सुश्री पासाङ ल्हमु शेर्पा

पौवा ,सोलुखुम्बु

६८५

द्धितिय

पेम्वा शेर्पा

काकु मेरा,सोलुखुम्बु

६८२

तृतीय

 

२०६४सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

पासाङ दावा शेर्पा

नाम्चे ,सोलुखुम्बु

६७५

प्रथम

सुश्री फूर्वा लामा

केरुङ, सोलुखुम्बु

६४२

द्धितिय

सुश्री छिरिङ शेर्पा

छुतोक, सोलुखुम्बु

६३८

तृतीय

 

२०६५सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सिछित शेर्पा

चौरीखर्क, सोलुखुम्बु

७०५

प्रथम

छिरिङ तेन्जिङ शेर्पा

नाम्चे ,सोलुखुम्बु

७०३

द्धितिय

सुश्री ल्हक्पा शेर्पा

गौरीशंखर ,दोलखा

६७१

तृतीय


२०६६सालको
स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री ल्हक्पा डोमा शेर्पा

श्यामा ,पुम्पा दोलखा

७२५

प्रथम

सुश्री नान्सी शेर्पा

नाम्चेबजार ,सोलुखुम्बु

७१७

द्धितिय

सुश्री पास्दीकी शेर्पा

रामेछाप चुचुरे

७१४

तृतीय

 

२०६७सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुसान लामा

सल्लेरी ३छुनाक्पु, सोलुखुम्बु

७१७

प्रथम

सुश्री दिछेन शेर्पा

मार्भिङ गोल्छी सिन्दुपाल्चोक

७०१

द्धितिय

सुश्री छोटी शेर्पा

सल्लेरी ,छुत्तोक सोलुखुम्बु

६८६

तृतीय

 

२०६८सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री छोक्पा लामा शेर्पा

सुङदेल , खोटाङ

७१२

प्रथम

वाङछे शेर्पा

रोल्वालिङ, दोलखा

६९९

द्धितिय

लाक्पा सोना शेर्पा

जलेश्वरी ,खोटाङ

६९५

तृतीय

 

२०६९सालको स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कारको विजेताहरु

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

एस.एस.सी मा प्राप्त अंक

प्राप्त स्थान

सुश्री उर्गेन डोमा शेर्पा

श्यामा , दोलखा

७२३

प्रथम

सुश्री ल्हक्पा छम्जी शेर्पा

खुम्जुङ ,सोलुखुम्बु

७०८

द्धितिय

सुश्री मिना शेर्पा

रामेछाप गुम्देल

६७८

तृतीय