sherpa sewa kendra
स्टाफ नर्स छात्रावृति
शेर्पा सेवा केन्द्रद्धारा प्रदान गरिने सेवाहरुमा शिक्षा सेवा अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्व. पासाङ ल्हमु विद्या पुरस्कार र आमा छिरिङ डोल्कर स्मृती स्टाफ नर्स छात्रावृति प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
सोलुखुम्वु जिल्ला गार्मा गा.वि.स वडा नं.३ थल्लेरीका श्री फुरी शेर्पाज्यूले स्वर्गीय आमा ङवाङ्ग डोल्कर शेर्पा र स्वर्गीय श्रीमती छिरिङ्ग निमा शेर्पाको संयूक्त सम्झनामा शेर्पा सेवा केन्द्रमा आमा डोल्कर छिरिङ स्मृती स्टाफ नर्स छात्रावृतिको लागि रु १०लाखको आक्षय कोषको स्थापना गर्नु भएको छ । जसअन्र्तगत प्रत्येक वर्ष एस. एल. सी मा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल १ जना जेहेन्दार शेर्पा छात्रालाई आमा डोल्कर छिरिङ स्मृती स्टाफ नर्स छात्रावृति प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
आमा डोल्कर छिरिङ स्मृती स्टाफ नर्स छात्रावृतिको लागि शेर्पा सेवा केन्द्रद्धारा जारी गरिएको सूचना भित्र निम्न आवश्यक कागजत सहित निवेदन पेश गर्नु पर्दछ ।
एस. एल सी उतिर्ण को मार्कसिट र सम्बन्धि विद्यालयको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
स्टाफ नर्स अध्यनरत संस्थाको सिफरिस
ऋत्ख्त् बाट प्राप्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
निवेदन साथ दुई प्रति पासर्पोट साइजको फोटो

 डोल्कर छिरिङ आमा स्मृती स्टाफ नर्स छात्रावृति प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थीहरुको विवरण

क्र.सं

विद्यार्थी नाम थर

ठेगाना

प्राप्त साल

प्रथम बर्ष

द्धितिय बर्ष

तृतीय बर्ष

कैफियत

पासाङ डोमा शेर्पा

श्यामा दोलखा

२०६७

प्राप्त

प्राप्त

प्राप्त

 

पेमा डोमा शेर्पा

दोलखा

२०६८

प्राप्त

प्राप्त

प्राप्त

 

आङ ल्हमु शेर्पा

वेनी, सोलुखुम्बु

२०६९

प्राप्त

प्राप्त

 

 

फूर्वा डोमा लामा

गार्मा, सोलुखुम्बु

२०७०

प्राप्त