sherpa sewa kendra
एम्वुलेन्स सेवा
शेर्पा सेवा केन्द्रले वि.सं २०५४ सालदेखि एम्वुलेन्स सेवा निरन्तर प्रदन गर्दै आईरहेको छ । विरमीहरुको सेवाको लागि र शववहानको लागि एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बा.२ च ९७६६ नं को एम्वुलेन्सवाट सर्वसाधारण सवैलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । एम्वुलेन्स सेवा २४ सै घण्टा संचालन गर्दै आईरहेको छ । एम्वुलेन्स सेवालाई अज व्यवस्थित गर्न बिरामीहरुको लागि नयाँ एम्वुलेन्स थप गरिने छ । यसको लागि सहयोग रकम पनि प्राप्त भैसकेको छ । खरिद प्रक्रिया अगि बढाएकाछौं ।

एम्वुलेन्स सेवाको लागि सम्र्पक नं.
शेर्पा सेवा केन्द्र ः–४४९७७४०
एम्वुलेन्स चालक ः–९८१३१२७३७८ पासाङ नुर्वु लामा शेर्पा