sherpa sewa kendra
मणि सिद्धी कमिटी २०७०

सूचना !                                                                सूचना !!                                                     सूचना !!!
     

“जन्मेर एक दिन मर्नुपर्छ दुःखको कमाई छोडेर
सुख र शान्ति लगेर धर्मको रेखा कोरेर जाऔं”

 

विश्व शान्ति तथा प्राणीहरुलाई कल्याणको निमित्त शेर्पा गुम्बाको मानी सिद्धी कमिटिद्धारा मिति २०७० साल फागुन २७ गते मंगलवार देखि सदा झैं मनी त्युँगुर जप सुरु हुने जानकारीको लागि निवेदन गर्दछौं । सम्पुर्ण धार्मिक श्राद्धालुहरुमा विनम्र अनुरोध छ कि यस महान् धार्मिक कार्यमा सहभागी बनी पुण्य लाभ ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
 

 

ओगेन पल्री पद्य क्षोलिङ

शेर्पा सेवा केन्द्र

मणि सिद्धी कमिटी २०७०मणि जपको खानाको समय तालिका

२०७० साल

बिहानको चिया खाजा ८ः०० बजे देखि ९ः०० बजे

चिनी चिया १०ः३० बजे

दिउँसोको खाना १२ः०० बजे 

चिनी चिया २ः०० बजे

चिया सुच्या ४ः०० बजे


मणि जपको लागी डेल्वा चढाउनु हुने महानुभावको लागी निम्न दर रेट कायम गरिएको छ ।


१)चिया –(माङज्या)           रु ६,०००।–

२)चिया बिहानको खाजा       रु १०,०००।–

३)दिउँसोको खाना            रु २०,०००।–

 

४)एक दिनभरिको खानाको    रु ३०,०००।–