sherpa sewa kendra
स्वा. पासाङल्हमु विद्या पुरस्कार
स्वा. पासाङल्हमु विद्या पुरस्कारको सुचना

 

यस शेर्पा सेवा केन्द्रले शेर्पा विद्यार्थीहरुलाई नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयबाट नियमित रुपमा एस. एल. सि. परिक्षामा उतिर्ण भएका शेर्पा विद्यार्थीहरु मध्यबाट प्रथम, द्धितिय र तृतिय हुनेलाई प्रत्येक वर्ष “स्वा. पासाङल्हमु विद्या पुरस्कार” दिदै आएको यसै सुचनाद्धारा जानकारी गर्दछौं ।

२०७१ सालको शैक्षिक सत्रमा एस.एल.सि. परीक्षामा उतिर्ण भएका शेर्पा विद्यार्थीहरुले उतिर्ण भएको मार्कसिटको प्रतिलिपी सम्बन्धित विद्यालयको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको प्रतिलिपी निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने छ ।

सुचना प्रकाशित भएको मितिबाट ६(छ) महिना भित्र निवेदन यस शेर्पा सेवा केन्द्रमा दिईसक्नु पर्नेछ । प्राप्त भएको निवेदनहरु मध्यवाट प्रथम, द्धितिय र तृतिय हुने लाई नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र ल्होसारको ल्हप्सो कार्यक्रमको दिन प्रदान गरिने छ ।

मिति २०७१ साल असार ५ गते                     

                                      

                                   
      महासचिब

   गेल्जे लामा शेर्पा

   शेर्पा सेवा केन्द्र