sherpa sewa kendra
डोल्कर छिरीङ स्मृति छात्रावृत्तिको सुचना
मिति ः २०७१÷०४÷०५

  सूचना!                                                  सूचना!!                                                  सूचना!!!

 

यस शेर्पा सेवा केन्द्रले डोल्कर छिरीङ स्मृति छात्रावृत्ति अक्षयकोष रकमबाट यस आ.व. २०७०÷२०७१ मा १ जना शेर्पा महिलालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्टाफ नर्स अध्ययन गर्न सि.टि.इ.भि.टि अन्तरगतका नर्सिङ क्याम्पसवाट अध्ययन गर्ने १ जनालाई प्रतिवर्ष रु ३५,०००÷– (अक्षरुपी रु पँैतिस हजारमात्र) का दरले छात्रावृत्ति प्रदान गरिने हुदाँ शेर्पा छात्राहरुले यस शेर्पा सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहुन सुचना जारी गरिन्छ ।
 
 
 
                                                    गेल्जे लामा शेर्पा
                                                       महासचिव 
                                                   शेर्पा सेवा केन्द्र