sherpa sewa kendra
२०७१ ल्हप्सोमा खेन्पोहरुलाइ सम्मान गर्ने
 सुचना! सुचना!! सुचना !!!
 
खेन्पो उर्तीण गर्नु भएको लामा गुरुहरुलाई शेर्पा सेवा केन्द्रले यही आउँने ल्हप्सो पुजामा सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुदाँ खेन्पो उर्तीन गनुहुने सम्पूर्ण लामा गुरुहरुलाई प्रमाण पत्र सहित शेर्पा सेवा केन्द्र (शेर्पा गुम्बा) कार्यालयमा शिघ्र सम्र्पक राख्नहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
 
अध्यक्ष
शेर्पा सेवा केन्द्र